تمامی محصولات ارائه شده در سایت دیدعکس کالاهای اصلی است، به این مفهوم که از طریق مبادی قانونی وارد کشور شده و دارای گارانتی می باشد.