بعد از ثبت سفارش ، جهت واریز وجه با شما تماس گرفته خواهد شد.