خریداران در تهران از طریق پیک موتوری یا آژانس و خریداران در شهرستانها از طریق باربری یا تیپاکس محصول خود را دریافت خواهند کرد.